Czyste Powietrze - zaproszenie na spotkanie informacyjne.

Burmistrz Olszyny zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanychdofinansowaniem w ramach Programu "Czyste Powietrze" na spotkanie informacyjne w dniu 08 listopada (środa) 2023 r. w godzinach od 10:00 do 13:00. Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie

Burmistrz Olszyny zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanychdofinansowaniem w ramach Programu "Czyste Powietrze" na spotkanie informacyjne w dniu 08 listopada (środa) 2023 r. w godzinach od 10:00 do 13:00. Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie 

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Uwaga - Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.