Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu.

Dotyczy zadania w ramach naboru: 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 o nr FEDS.07.07-IP.02-046/23

Więcej informacji w załączniku tutaj