Zadymianie sieci kanalizacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju

Gminna Miejska Świeradów-Zdrój informuje mieszkańców o rozpoczętej akcji zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie całego miasta.

Gminna Miejska Świeradów-Zdrój informuje mieszkańców o rozpoczętej akcji zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie całego miasta.

Akcja ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, ujawnienie nielegalnych przyłączy, oraz podłączeń wód opadowych i drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu. Dym ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt.

W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zalecamy przewietrzenie pomieszczeń, a pojawienie się dymu w rynnie deszczowej świadczy o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku.

Po wykryciu takiej nieprawidłowości właściciel posesji zostanie poinformowany pisemnie.