Kurs instruktorski z zakresu prowadzenia zajęć z broni palnej.

W dniach 25.09 - 20.10.2023 r. wykładowcy Zakładu Zabezpieczenia Działań Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili "Kurs instruktorski z zakresu prowadzenia zajęć z broni palnej".

W dniach 25.09 - 20.10.2023 r. wykładowcy Zakładu Zabezpieczenia Działań Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili "Kurs instruktorski z zakresu prowadzenia zajęć z broni palnej".

Była to XIII edycja szkolenia doskonalącego instruktorskiego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej prowadzących zajęcia z zakresu strzelectwa.

Celem szkolenia było przygotowanie funkcjonariuszy do planowania, organizowania i przeprowadzania:

  • indywidualnych treningów strzeleckich z broni palnej,
  • programowych szkoleń strzeleckich i okresowych sprawdzianów strzeleckich ze wszystkimi funkcjonariuszami jednostki organizacyjnej Straży Granicznej,
  • szkoleń specjalistycznych, dotyczących z obsługi i użycia innych rodzajów broni strzeleckiej dla osób nie posiadających przedmiotowego przeszkolenia, przewidzianych przez kierownika jednostki do wykonywania zadań służbowych związanych z użytkowaniem innych rodzajów broni palnej tzn. strzelb gładkolufowych, pistoletów maszynowych, karabinków,
  • okresowych i doraźnych szkoleń doskonalących w zakresie: przepisów regulujących użycie broni palnej, taktyki poruszania się funkcjonariuszy z bronią palną, teorii i zasad strzelania z broni palnej, zasad bezpiecznego posługiwania się oraz warunków bezpieczeństwa podczas szkoleń z wykorzystaniem broni palnej, podstaw budowy i działania przydzielonej broni palnej, stosowanej amunicji, skutków działania pocisków na organizm ludzki i użytkowania osłon balistycznych, a także przepisów regulujących posiadanie broni palnej przez podmioty prawne i osoby fizyczne,
  • zawodów strzeleckich.

Program kursu obejmował również tematykę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz psychologii. W zajęciach uczestniczyli funkcjonariusze z Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego, Śląskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG, którzy po przejściu procedury kwalifikacyjnej i pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego powrócili do macierzystych jednostek, by samodzielnie prowadzić zajęcia strzeleckie.