ECO energia w akcji

Powiat Lubański wraz z miastem Löbau będzie wspólnie realizował trzeci projekt ze wsparciem Interreg Polska-Sachsen. Wartość projektu 1mln 92 tys. euro. Wspólny projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 910 tys. euro.

Powiat Lubański wraz z miastem Löbau będzie wspólnie realizował trzeci projekt ze wsparciem Interreg Polska-Sachsen. Wartość projektu 1mln 92 tys. euro. Wspólny projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 910 tys. euro.

Zmiany klimatyczne na polsko-saksońskim pograniczu i spowodowane nimi długotrwałe okresy suszy oraz intensywne opady deszczu prowadzą do zwiększonego ryzyka wystąpienia pożarów i wzrostu powodzi, a tym samym wymagają przystosowania i dalszego rozwoju transgranicznych systemów ochrony przed niebezpieczeństwem.

Dlatego też obaj partnerzy projektu i ich straże pożarne odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe chcą wspólnie opracować i wprowadzić innowacyjne rozwiązania w celu wzmocnienia odporności wspólnego pogranicza. W tym celu, jako rezultat serii warsztatów specjalistycznych wraz z innymi instytucjami zarządzania kryzysowego zostanie opracowane i przyjęte stanowisko w sprawie dalszej współpracy straży pożarnych (1 strategia), przeprowadzone zostaną wspólne szkolenia i ćwiczenia oraz nastąpi wymiana doświadczeń pomiędzy obiema służbami ratowniczymi i członkami młodzieżowych straży pożarnych (680 uczestników).

Dwa uzupełniające się projekty demonstracyjne sprawdzają, jak uczynić remizę strażacką samowystarczalną energetycznie i jak wykorzystać energię odnawialną do zasilania awaryjnego sprzętu straży pożarnej. Realizacji projektów demonstracyjnych, które zaowocują rozwiązaniami możliwymi do przeniesienia na cały obszar pogranicza będą tworzyć transgraniczne projekty szkolne oraz intensywną wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami projektu.

Powiat lubański