Zmiana organizacji ruchu w Leśnej.

W dniach 31 października do 2 listopada 2023 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na drogach dojazdowych do Cmentarza Komunalnego w Leśnej.

W dniach 31 października do 2 listopada 2023 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na drogach dojazdowych do Cmentarza Komunalnego w Leśnej.

Będzie ona wyglądała podobnie jak we wcześniejszych latach podczas Dnia Wszystkich Świętych:

• Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy oraz zakaz zatrzymywania się na odcinku przy ul. Henryka Sienkiewicza od wjazdu do kościoła (kierunek ruchu w stronę cmentarza) do parkingu przy cmentarzu i dalej przy ul. Elizy Orzeszkowej do stolarni na wysokości byłego „Dolwisu”.

• Na ul. Stromej od skrzyżowania z łącznikiem ul. Polnej do mostku na Bruśniku obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy z kierunkiem jazdy w stronę basenu oraz zakaz zatrzymywania się.

• Wyłączona z ruchu zostanie droga pomiędzy cmentarzami parafialnym a komunalnym.

Podczas obowiązującej zmiany ruchem kierować będą policjanci. Kierowcy powinni pamiętać, że zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym w pierwszej kolejności mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych właśnie przez mundurowych.

W rejonie cmentarza prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zwracajmy uwagę na prawidłowe parkowanie pojazdów na parkingu przy cmentarzu komunalnym.