Kurs doskonaląco-atestacyjny przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków.

W terminie 03 - 26.10.2023 r. w OSS SG w Lubaniu odbyła się kolejna w tym roku edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków.

W terminie 03 - 26.10.2023 r. w OSS SG w Lubaniu odbyła się kolejna w tym roku edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków.

Założeniem kursu było skorygowanie niewłaściwych zachowań i nawyków u psów podczas pracy węchowej, jak również poprawienie komunikacji na poziomie przewodnik/pies.

W ramach zajęć przeprowadzono szereg czynności korygujących, mających na celu wypracowanie i ukształtowanie odpowiednich zachowań u psa, jak również usystematyzowanie pracy w poszczególnych obszarach. Podjęte działania korygujące przyniosły oczekiwane rezultaty, dzięki czemu słuchacze przystępując wraz z psami do egzaminu na zakończenie kursu uzyskali wysokie wyniki.

Gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy z psem i  sukcesów w służbie !