Uchwała Gminy Lubań w sprawie ławników

Szanowni Państwo, przekazujemy uchwałę nr LXXXII/436/2023 RADY GMINY LUBAŃ z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu na kadencję 2024-2027.

Szanowni Państwo, przekazujemy uchwałę nr LXXXII/436/2023 RADY GMINY LUBAŃ z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu na kadencję 2024-2027.

Uchwała pod odnośnikiem.