Kandydaci na sołtysów i członków rad sołeckich w 10 sołectwach gminy Leśna

W związku z upływem kadencji organów samorządu wiejskiego Burmistrz Leśnej zarządził na niedzielę, 5 listopada 2023 roku wybory sołtysów sołectw i członków rad sołeckich w Sołectwach: Bartoszówka, Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie, Miłoszów, Smolnik, Stankowice, Świecie, Wolimierz, Zacisze, Złoty Potok.

W związku z upływem kadencji organów samorządu wiejskiego Burmistrz Leśnej zarządził na niedzielę, 5 listopada 2023 roku wybory sołtysów sołectw i członków rad sołeckich w Sołectwach: Bartoszówka, Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie, Miłoszów, Smolnik, Stankowice, Świecie, Wolimierz, Zacisze, Złoty Potok.

Mieszkańcy będą głosować na poszczególne kandydatury w niedzielę, 5 listopada 2023 roku w godzinach 10.00 – 13.00, za wyjątkiem Sołectwa Wolimierz, gdzie wybory odbędą się w godzinach od 14:00 do 17:00.

Siedziby komisji wyborczych w wyborach sołtysów i rad sołeckich 5 listopada 2023 roku

Sołectwo Siedziba sołeckiej komisji wyborczej
Bartoszówka, Zacisze, Złoty Potok Świetlica wiejska w Zaciszu
Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie Świetlica wiejska w Kościelnikach Średnich
Miłoszów Świetlica wiejska w Miłoszowie
Smolnik Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
Stankowice Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Stankowicach
Świecie Remiza OSP wraz z pomieszczeniem świetlicy w Świeciu
Wolimierz Agroturystyka „ALCHEMIK” w Wolimierzu