Delegacja funkcjonariuszek z OSS SG w Lubaniu wzięła udział w XIV Warszawskim Seminarium Praw Człowieka

24 października 2023 r. w Warszawie pod patronatem Sekretarz Generalnej Rady Europy Mariji Pejčinović Burić odbyło się XIV Warszawskie Seminarium Praw Człowieka.

24 października 2023 r. w Warszawie pod patronatem Sekretarz Generalnej Rady Europy Mariji Pejčinović Burić odbyło się XIV Warszawskie Seminarium Praw Człowieka.

Konferencję przypadającą na 30. rocznicę przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka rozpoczął Sekretarz Stanu w MSZ Arkadiusz Mularczyk. W przedsięwzięciu wzięły udział funkcjonariuszki z Zakładu ds. Cudzoziemców w tym Pełnomocnik Komendanta OSS SG w Lubaniu ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania.

Seminarium było poświęcone prawom człowieka i standardom ich ochrony w sytuacjach kryzysowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele państw członkowskich i Sekretariatu Rady Europy, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, polskich oraz zagranicznych ośrodków akademickich.

Poruszono wiele zagadnień dotyczących praw człowieka, poprawie systemu środków prawnych w świetle Konwencji o ochronie praw człowieka oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wiele uwagi poświęcono również aspektom związanym z prawem humanitarnym.