Zmiana organizacji ruchu w okresie Wszystkich Świętych 2023

Urząd Miasta Lubań informuje o czasowej zmianie organizacji ruchu w okolicach cmentarza komunalnego w Lubaniu.

Urząd Miasta Lubań informuje o czasowej zmianie organizacji ruchu w okolicach cmentarza komunalnego w Lubaniu.

W dniach 30.10 - 3.11.2023 r. na drodze gminnej nr 109016 D – ul. Cmentarna oraz na drodze wojewódzkiej nr 357 – ul. Wrocławska w Lubaniu, na wysokości cmentarza komunalnego, wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu.

Ul. Cmentarna stanie się jednokierunkową na odcinku pomiędzy budynkiem stacji paliw Orlen a drogą wojewódzką nr 357 – ul. Wrocławską, poprzez wprowadzenie następującego oznakowania:  znak „D-3” (droga jednokierunkowa), który zostanie zlokalizowany na wysokości stacji paliw Orlen, natomiast znak „B-2” (zakaz wjazdu) zostanie zlokalizowany na wysokości wjazdu w ul. Cmentarną od strony drogi wojewódzkiej nr 357 – ul. Wrocławskiej.

Ponadto przed wjazdem na ul. Cmentarną od strony Nowogrodźca na drodze nr 357 zostanie zamontowany znak zakaz skrętu w prawo (B-22) - istniejące oznakowanie zostanie zdemontowane. Przed wjazdem w ul. Cmentarną od strony Lubania ustawiona zostanie tablica prowadząca U3c ze znakiem C9

Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 - ul. Wrocławska zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h w obrębie cmentarza komunalnego, poprzez zainstalowanie znaków „B-33” (ograniczenie prędkości do 40 km/h) od stron najazdowych – tzn. od strony drogi krajowej nr 30 oraz od strony Nowogrodźca za istniejącym znakiem D-42 (obszar zabudowany).

(UM/ ŁCR)