Komunikat w sprawie remontu mostu na Kwisie

Na moście na drodze wojewódzkiej nr 393 w Leśnej odbyło się zebranie wykonawców zorganizowane przez właściciela obiektu – Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei (DSDiK) przy udziale pracowników i kierownictwa DSDiK .

Na moście na drodze wojewódzkiej nr 393 w Leśnej odbyło się zebranie wykonawców zorganizowane przez właściciela obiektu – Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei (DSDiK) przy udziale pracowników i kierownictwa DSDiK .

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele gminy Leśna – burmistrz Szymon Surmacz oraz zastępca burmistrza Marcin Mirecki. Zebranie było częścią postępowania przetargowego, na roboty budowlane związane z przebudową mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393, w km 12+044 w miejscowości Leśna.

Jest to kolejny krok prawno-organizacyjny zmierzający do zakończenia prac na leśniańskim moście, które utknęły w martwym punkcie pod koniec zeszłego roku. Główną przyczyną tak długiego przestoju okazały się znaczące problemy finansowe wykonawcy – firmy Dromosttor Polska z Lwówka Śląskiego.

Podczas sesji Rady Miejskiej we wrześniu, Burmistrz Leśnej, w comiesięcznym sprawozdaniu przekazał szczegółową informację o stanie budowy i problemach jakie napotkał inwestor i wykonawca. Wtedy nie było jeszcze pewności, czy sąd gospodarczy pozwoli na restrukturyzację firmy Dromosttor co pozwoliłoby jej odzyskać płynność finansową. Na nagraniu video, można odsłuchać dyskusję na ten temat podczas sesji Rady Miejskiej w Leśnej– 1:31:15 nagrania). Wiedzieliśmy, że firma ma problemy, ale nie znane było jeszcze ostateczne rozstrzygnięcie – orzeczenie sądu gospodarczego.

Dopiero w dniu 23 października, Urząd Miejski w Leśnej, otrzymał od wykonawcy oficjalne potwierdzenie, że Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, w dniu 13 października 2023 uwzględnił wniosek o restrukturyzację i wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec spółki. Dromosttor odzyskał więc zdolność do prowadzenia dalszych prac przy niedokończonych inwestycjach.

W międzyczasie, trwały rozmowy między DSDiK, Dromosttorem i potencjalnie nowymi wykonawcami, zmierzające do wydzielenia części prac przy remoncie. Ustalono, że dodatkowy przetarg na zakończenie robót umożliwi właścicielowi mostu na przyspieszenie zakończenia robót i oddania nowego mostu do użytku.

20 października DSDiK ogłosiło nowy przetarg, i to w ramach tego postępowania odbyło się dzisiejsze zebranie. Na moście pojawiło się dwóch nowych wykonawców zainteresowanych złożeniem ofert. Czas na ich złożenie mija 6 listopada. Wtedy dowiemy się, czy faktycznie pojawi się nowy wykonawca i czy DSDiK zapewniło wystarczającą kwotę na zapłacenie za pracę, która jeszcze pozostała.

Obaj potencjalni wykonawcy zapewniają, że przy dobrej pogodzie można będzie oddać most do użytku jeszcze w tym roku. Również obecny dzisiaj w Leśnej, Dyrektor ds. Inwestycji DSDiK – Mariusz Wawro, zapewnia, że po to zorganizowali dodatkowy przetarg, żeby jeszcze w tym roku wpuścić ruch na nowy most. Jest to wspólny cel wszystkich uczestników postępowania i dzisiejszego spotkania.

Dopiero jak na nowy most wjadą auta, rozpocznie się rozbiórka mostu tymczasowego, którą będzie wykonywać firma Dromosttor.