Stan realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w Powiecie Lubańskim

Na paździenikowej sesji Rady Powiatu Lubańskiego radni zapoznali się ze stanem realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych i przygotowywanych do realizacji przez Dolnośląska Służbę Dróg i Kolei na terenie powiatu.

Na paździenikowej sesji Rady Powiatu Lubańskiego radni zapoznali się ze stanem realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych i przygotowywanych do realizacji przez Dolnośląska Służbę Dróg i Kolei na terenie powiatu.

Na wniosek Pani Przewodniczącej Rady DSDiK przygotowało pisemną informację w sprawie stanu zaawansowania prac oraz przygotowań do realizacji nowych zamierzeń.

Stanowisko DSDiK prezentujemy w załączeniu tutaj.