Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert dot. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wyniki otwartego konkursu ofert dot. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Nazwa konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Termin realizacji zadań: 01.11.2023- 31.12.2023
Kwota przeznaczona na zadania 56 000,00 zł

Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Prowadzenie przez Akademię Sportu Prime Lubań szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Miasta Lubań w karate, a także uczestnictwo
w zawodach i imprezach o tematyce karate.
Oferent: Akademia Sportu Prime Lubań
Kwota dofinansowania: 7 536,00 zł

2. Aktywna Pewność Siebie - Warsztaty samoobrony i crossfitu
Oferent: Fundacja Fucco
Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł

3. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci pt. "Bezpieczny w  wodzie"
Oferent: Uczniowski Klub Sportowy "Orka" Lubań
Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację Mikołajkowego Turnieju Sparingowego i Mikołajkowego Treningu Otwartego w Klubie Sportowym Bojan Boks
Oferent: Klub Sportowy Bojan Boks Lubań
Kwota dofinansowania: 6 464,00 zł

5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Oferent: Klub Sportowy Łużyce Lubań
Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Łącznie: 56 000,00 zł