Ogólnopolska kampania "Jedyny test, którego prawdopodobnie nie zleciłeś".

Lubański SANEPID przypomina, że 30 października rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem "Jedyny taki test" #jedynytakitest

Lubański SANEPID przypomina, że 30 października rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem "Jedyny taki test" #jedynytakitest

W tym roku przekaz kampanii pod hasłem: „Jedyny test, którego prawdopodobnie nie zleciłeś” został skierowany do środowiska medycznego, zwłaszcza do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także do lekarzy ginekologów, pediatrów/neonatologów, lekarzy chorób wewnętrznych i zakaźnych oraz studentów medycyny, a poprzez te grupy zawodowe – do ogółu społeczeństwa.

Głównym celem działań jest poprawa wczesnej diagnostyki zakażeń HIV, dzięki czemu osoby, u których zostanie zdiagnozowane zakażenie, będą mogły jak najszybciej rozpocząć terapię antyretrowirusową, co ograniczy liczbę nowych zakażeń.

Skierowanie pacjenta na wykonanie testu w kierunku HIV powinno być standardowo inicjowane przez lekarzy w przypadku każdej choroby przebiegającej nietypowo, niepoddającej się leczeniu lub nawracającej, a także w wielu sytuacjach klinicznych wynikających ze specyfiki danej specjalizacji.

Więcej informacji na temat kampanii:

https://jedynytakitest-lekarze.aids.gov.pl/