Narada służb, inspekcji i straży w starostwie

W starostwie powiatowym w dniu 6 listopada odbyło się comiesięczne spotkanie poświęcone stanowi bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu lubańskiego.

W starostwie powiatowym w dniu 6 listopada odbyło się comiesięczne spotkanie poświęcone stanowi bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu lubańskiego.

W naradzie uczestniczyli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pani Katarzyna Korczyńska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pani Honorata Stachowicz, Powiatowy Inspektor Weterynarii pani Justyna Torbicz, zastępca komendanta Powiatowej Komendy Policji pan Dariusz Ślęzak, komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej pan Zbigniew Szyszło oraz pan Ireneusz Szewczyk Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego. Naradzie przewodniczył Starosta Lubański Walery Czarnecki. Uczestnicy przedstawili miesięczne sprawozdania z obszarów działalności poszczególnych służb, inspekcji i straży.

Powiat lubański