Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wroclawiu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wroclawiu z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Siekierka - zwiększenie retencji i bioróżnorodności - Zadanie 1 (aktualizacja dokumentacji projektowej)".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wroclawiu z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Siekierka - zwiększenie retencji i bioróżnorodności - Zadanie 1 (aktualizacja dokumentacji projektowej)".

Do pobrania:

WOOŚ.420.31.2020.TP.34 decyzja

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wroclawiu z dnia 3 listopada 2023 r., znak: WOOŚ.420.31.2020.TP.36