Odczyty wodomierzy w Leśnej

Informujemy, że od dnia 13.11.2023 r. będą przeprowadzane odczyty wodomierzy zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

Informujemy, że od dnia 13.11.2023 r. będą przeprowadzane odczyty wodomierzy zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

Odczyty będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. W przypadku planowej nieobecności w danym dniu, prosimy o pozostawienie stanu wodomierza w widocznym dla inkasenta miejscu.

W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wskazania wodomierza inkasent pozostawia wiadomość z prośbą o przekazanie stanu wodomierza. Jego wskazania prosimy bezzwłocznie podać osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail:

– nr tel.: 515 360 695 – w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Leśnej

– adres e-mail: j.socha@lesna.pl:, e.ochlik@lesna.pl

Pełna informacja o stanie wodomierza powinna zawierać:

– Imię i nazwisko

– Adres

– Stan wodomierza

– Adres e-mail do wysłania faktury