Spotkanie w Löbau

7 listopada w ratuszu miejskim w Löbau odbyło się spotkanie w trakcie, którego wstępnie omówiono sposób realizacji projektu „ECO Energia w akcji”. Wartość projektu 1mln 137 tys. Euro. Projekt otrzymał dofinansowanie z Interreg Polska-Sachsen w wysokości 910 tys. euro.

7 listopada w ratuszu miejskim w Löbau odbyło się spotkanie w trakcie, którego wstępnie omówiono sposób realizacji projektu „ECO Energia w akcji”. Wartość projektu 1mln 137 tys. Euro. Projekt otrzymał dofinansowanie z Interreg Polska-Sachsen w wysokości 910 tys. euro.

Wspólnie realizowane zadanie ma na celu ograniczenie wpływu zmiany klimatycznych na polsko-saksońskim pograniczu. Zmiany te powodują między innymi długotrwałe okresy suszy oraz intensywne opady deszczu prowadzące do zwiększonego ryzyka wystąpienia pożarów i wzrostu powodzi, a tym samym wymagają przystosowania i dalszego rozwoju transgranicznych systemów ochrony przed niebezpieczeństwem. Obaj partnerzy projektu i ich straże pożarne odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe chcą wspólnie opracować i wprowadzić innowacyjne rozwiązania w celu wzmocnienia odporności wspólnego pogranicza.

Delegacji ze strony polskiej przewodniczył Starosta Lubański Walery Czarnecki, stronie niemieckiej Nadburmistrz miasta Löbau Albrecht Gubsch. Rozpoczęcie owocnej partnerskiej współpracy nastąpiło w roku 2015. Powiat Lubański wraz z miastem Löbau będzie wspólnie realizował trzeci z kolei projekt ze wsparciem Interreg Polska-Sachsen.

Dla przypomnienia pierwszy projekt o nazwie Kom(m)ando „Zur Hilfe/ Na pomoc !” miał wartość po obu stronach granicy 7 807 459 zł, Unia Europejska wsparła go kwotą 4 391 029 zł. Jego realizacja pozwoliła obu stronom na doposażenie straży pożarnych i realizację wielu innych wspólnych przedsięwzięć wspomagających poprawę stanu bezpieczeństwa.

Drugi z kolei o nazwie „Gemeinsamer Schutz vor Klimafolgen/Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu” miał wartości ponad 1,346 mln euro. Przedsięwzięcie uzyskało 85% wsparcie z budżetu unijnego poniesionych kosztów realizacji projektu. W ramach projektu wspólne działania ukierunkowane zostały na ochronę mieszkańców przed katastrofami naturalnymi i pozwoliły na stworzenie systemu ostrzegania przeciwpowodziowego na rzece Kwisie, a także doposażenie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu lubańskiego.

Powiat lubański