Dyżury poradnictwa specjalistycznego w listopadzie 2023 r.

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku.

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku.

Psycholog

06.11.2023 r. – godz. 10.00-12.00
15.11.2023 r. - godz. 16.00-18.00

Terapeuta

08.11.2023 r. – godz. 10.00-12.00
27.11.2023 r. - godz. 16.00-18.00

Prawnik

04.11.2023 r. – godz. 11.00-14.00
06.11.2023 r. – godz. 11.00-13.00
18.11.2023 r. – godz. 11.00-14.00
20.11.2023 r. – godz. 09.00-11.00

Pracownik socjalny

06.11.2023 r. – godz.15.30-17.30
13.11.2023 r. – godz.15:30-17:30
20.11.2023 r. - godz.15.30-17.30

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku – udziela wsparcia i schronienia całodobowo.

Smolnik 22, 59-820 Leśna

Tel. 75 721 67 15 oraz 794 591 334