Gość w SP4

9 listopada gościliśmy w naszej szkole pana Piotra Kucznira – pasjonata regionu i historii – który przeprowadził cztery prelekcje związane z polskimi symbolami narodowymi w życiu młodego człowieka oraz odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

9 listopada gościliśmy w naszej szkole pana Piotra Kucznira – pasjonata regionu i historii – który przeprowadził cztery prelekcje związane z polskimi symbolami narodowymi w życiu młodego człowieka oraz odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Uczniowie z klas trzecich, czwartych i siódmych uważnie wsłuchiwali się w słowa prowadzącego, uczestniczyli w dyskusji, zadawali pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

Naszemu gościowi serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wyjątkowe spotkania z historią.

E.Wojtusik