Nabór partnera w Łużyckim Centrum Medycznym.

NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o., na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022.1079 z dnia 2022.05.20), ogłasza OTWARTY NABÓR PARTNERA.

NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o., na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022.1079 z dnia 2022.05.20), ogłasza OTWARTY NABÓR PARTNERA.

... do realizacji projektu planowanego do realizacji  w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus  Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku Działanie 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych (nabór nr: FEDS.07.07-IP.02-046/23).

 1. Ogłoszenie o naborze

 2. Załącznik nr 1