Nagroda dla Renaty Czuj - Dyrektor lubańskiego Mickiewicza!

Mamy niezmierny zaszczyt poinformować, że 19.10.2023 Kapituła X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor Szkoły przyznała Nagrodę Specjalną Pani Renacie Czuj, Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu.

Mamy niezmierny zaszczyt poinformować, że 19.10.2023 Kapituła X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor Szkoły przyznała Nagrodę Specjalną Pani Renacie Czuj, Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu.

Organizatorem Konkursu i Gali Jubileuszowej było Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Kapituła w składzie: Pani prof. Małgorzata Żytko-przewodnicząca Kapituły, Pani Elżbieta Piotrowska-Albin - Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Edukacji Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Pani Małgorzata Pomianowska - Redaktor Naczelna "Dyrektora Szkoły" wskazała, że "celem konkursu jest ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów, liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli".

W laudacji Kapituła X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor Szkoły podkreśliła, że "Nagroda Specjalna to prestiżowe wyróżnienie za odwagę w tworzeniu nowej jakości edukacyjnej, wyznaczanie standardów, które wymagają odwagi i determinacji. W postawie Pani Dyrektor widoczny jest szacunek wobec całej szkolnej społeczności, kultura zaufania, zrozumienie dla potrzeb środowiska lokalnego oraz umiejętność wyznaczania nowych kierunków rozwoju".

Jesteśmy dumni i bardzo gratulujemy!

Strona internetowa szkoły