Przekładanie tablic jest przestępstwem

Od 1 października 2023 roku weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu Karnego. Zarówno kradzież tablic rejestracyjnych, jak ich przełożenie z innego pojazdu jest przestępstwem, a nie jak dotąd wykroczeniem.

Od 1 października 2023 roku weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu Karnego. Zarówno kradzież tablic rejestracyjnych, jak ich przełożenie z innego pojazdu jest przestępstwem, a nie jak dotąd wykroczeniem.

Kradzież tablic rejestracyjnych oraz ich przełożenie z innego pojazdu dotychczas było kwalifikowane jako wykroczenie. Jednak z dniem 1 października 2023 roku zmieniły się przepisy Kodeksu Karnego i teraz jest przestępstwem.

ZGODNIE z art. 306c Kodeksu Karnego:

§  1. 
Kto dokonuje zaboru tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego, umożliwiającej dopuszczenie tego pojazdu do ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, albo w celu użycia za autentyczną tablicę rejestracyjną pojazdu mechanicznego podrabia lub przerabia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  2. 
Tej samej karze podlega, kto używa tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego nieprzypisanej do pojazdu, na którym ją umieszczono, albo używa jako autentycznej podrobionej lub przerobionej tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego.

Policjanci mieli wielokrotnie do czynienia z przypadkami kradzieży tablic rejestracyjnych. Często popełniane były przestępstwa z użyciem skradzionych tablic, między innymi kradzieże paliwa czy włamania do domów. Chcąc ukrócić przestępczy proceder, Ministerstwo Sprawiedliwości przy okazji nowelizacji Kodeksu Karnego wprowadziło nowe zapisy.

Policja lubańska