Kolejne warsztaty w lubańskiej SG

W dniach 07 – 08.11.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyły się pierwsze z planowanego cyklu spotkań: „Warsztaty dotyczące stosowania i wykonywania środków detencyjnych w kontekście procedury powrotowej” w ujęciu praktycznym, zorganizowane przez Zarząd ds. Cudzoziemców KG SG oraz Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

W dniach 07 – 08.11.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyły się pierwsze z planowanego cyklu spotkań: „Warsztaty dotyczące stosowania i wykonywania środków detencyjnych w kontekście procedury powrotowej” w ujęciu praktycznym, zorganizowane przez Zarząd ds. Cudzoziemców KG SG oraz Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

Głównym celem warsztatów była harmonizacja działań Straży Granicznej oraz Sądów orzekających o stosowaniu i wykonywaniu środków detencyjnych w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców.

W trakcie spotkania omówiono problematykę zabezpieczania pobytu cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach w kontekście postępowań administracyjnych wszczynanych przez organy Straży Granicznej, spowodowanych przez współczesne przepływy migracyjne. Przeanalizowano przesłanki stosowania detencji w ramach procedury azylowej oraz zasady stosowania detencji w świetle orzecznictwa międzynarodowego.

Projekt nr NMF/PA18/001 pn. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Program „Sprawy wewnętrzne”.