„Pies pod paragrafem” – Program poprawy warunków życia zwierząt domowych i gospodarskich.

Gmina Olszyna przystąpiła do programu "Pies pod paragrafem". Jest to  projekt realizowany przez Wrocławski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie sprawowania prawidłowej opieki nad zwierzętami - zarówno domowymi, jak i gospodarskimi - we wszystkich gminach na terenie Województwa Dolnośląskiego, w szczególności na terenach wiejskich oraz możliwych konsekwencji prawnych w przypadku dopuszczenia się przez opiekunów zwierząt naruszeń w tym zakresie.

Gmina Olszyna przystąpiła do programu "Pies pod paragrafem". Jest to  projekt realizowany przez Wrocławski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie sprawowania prawidłowej opieki nad zwierzętami - zarówno domowymi, jak i gospodarskimi - we wszystkich gminach na terenie Województwa Dolnośląskiego, w szczególności na terenach wiejskich oraz możliwych konsekwencji prawnych w przypadku dopuszczenia się przez opiekunów zwierząt naruszeń w tym zakresie.

Projekt będzie realizowany we współpracy z władzami dolnośląskich gmin oraz podległymi im sołectwami. Informacja o projekcie zostanie również przekazana lokalnym mediom.

Głównym celem projektu "Pies pod paragrafem" jest zwiększenie świadomości opiekunów zwierząt domowych oraz gospodarskich zarówno w zakresie ich podstawowych, fizjologicznych potrzeb - takich jak zapewnienie schronienia przed warunkami atmosferycznymi, dostępu do wody i karmy czy obowiązkowych szczepień przeciwko wściekliźnie - jak również w zakresie obowiązku leczenia zwierzęcia w przypadku choroby oraz zapewnienia mu dobrostanu w aspekcie psychicznym, chociażby poprzez uświadomienie o naganności stałego utrzymywania psów na łańcuchach, w kojcach w sposób stały, bez zapewnienia im niezbędnego ruchu, spacerów, kontaktu z człowiekiem itp. (https://www.piespodparagrafem.com/)