Kolejny etap modernizacji SUW w Siekierczynie

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siekierczynie przeszła do kolejnego etapu. W dniu 9 listopada bieżącego roku nastąpiło podpisanie umowy z firmą Elektros Energetyka Sp. z o.o., która w postępowaniu przetargowym wyłoniona została jako wykonawca tego przedsięwzięcia.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siekierczynie przeszła do kolejnego etapu. W dniu 9 listopada bieżącego roku nastąpiło podpisanie umowy z firmą Elektros Energetyka Sp. z o.o., która w postępowaniu przetargowym wyłoniona została jako wykonawca tego przedsięwzięcia.

W ramach realizacji zadania, wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania: instalacji fotowoltaicznej, sterowniczej oraz magazynu energii, pozwalających na poprawę niezawodności bezpieczeństwa zasilania energetycznego i dostaw wody mieszkańcom naszej gminy. Dzięki realizacji tego strategicznego zadania, znacznemu zmniejszeniu ulegną koszty związane z obsługą SUW, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczone zostaną na dalszy rozwój naszej gminy.

Realizacja tego zadania stała się możliwa dzięki inicjatywie Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń, któremu udało się pozyskać wsparcie finansowe Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., od kilku lat będących Partnerem Gminy Siekierczyn i wspierających prospołeczne inicjatywy realizowane na terenie naszej gminy.

Dodatkowe informacje na temat działalności PSE możecie Państwo znaleźć na stronach https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.energetycznykompas.pl.

Dziękujemy Polskim Sieciom Energetycznym S.A. za wsparcie kolejnego ważnego projektu realizowanego w naszej gminie dla dobra i bezpieczeństwa mieszkańców!