Kurs bezpiecznej jazdy pojazdami ATV w lubańskiej SG

10 listopada 2023 r. grupa funkcjonariuszy z Komendy Głównej SG oraz Morskiego i Bieszczadzkiego Oddziału SG ukończyła kolejną w tym roku edycję czterodniowego kursu doskonalącego nt. „Trening bezpiecznej jazdy pojazdami ATV w różnych warunkach terenowych – moduł I”.

10 listopada 2023 r. grupa funkcjonariuszy z Komendy Głównej SG oraz Morskiego i Bieszczadzkiego Oddziału SG ukończyła kolejną w tym roku edycję czterodniowego kursu doskonalącego nt. „Trening bezpiecznej jazdy pojazdami ATV w różnych warunkach terenowych – moduł I”.

Szkolenie przeprowadzili instruktorzy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Głównym celem kursu było doskonalenie umiejętności poruszania się pojazdami ATV, które mają wpływ na bezpieczeństwo funkcjonariusza podczas ochrony granicy państwowej, kształtowanie prawidłowych zachowań, związanych z bezpieczną jazdą oraz dbałością o powierzony sprzęt służbowy SG.

Dzięki nabytym umiejętnościom funkcjonariusze mogą bezpiecznie realizować stawiane zadania w ochronie naszych granic wykorzystując nowoczesne pojazdy ATV .