Ekopracownia w lubańskim KZL-u

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu mogą korzystać z nowoczesnej ekopracowni. Wartość realizacji zadania przekroczyła kwotę 55 tysięcy złotych. Uroczyste otwarcie odbyło się we wtorek, 14 listopada.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu mogą korzystać z nowoczesnej ekopracowni. Wartość realizacji zadania przekroczyła kwotę 55 tysięcy złotych. Uroczyste otwarcie odbyło się we wtorek, 14 listopada.

Wszystko to za sprawą środków zewnętrznych pozyskanych przez powiat w ramach ,,Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły”. Kwota dofinansowania pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 49.994,57 złotych.

Pozyskana dotacja przeznaczona została na utworzenie i wyposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej oraz realizację programu edukacyjnego pn. Badamy stan (jakość) otaczającego nas środowiska”. Wszystko po to aby podnieść poziom świadomości ekologicznej młodzieży, upowszechnianie wiedzy na ten temat  a tym samym kształtowanie postaw i zachowań związanych z ochroną środowiska, a także odnawialnych źródeł energii.

- Bez wątpienia nowa pracownia posłuży naszej młodzieży. Miejmy nadzieję, że będzie również sprzyjać rozwojowi młodych talentów oraz inspirować do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Patrząc na nowe meble oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne jestem o tym przekonany. Za moich czasów takich mikroskopów nie było. Dziękuje wszystkim tym, którzy zaangażowali się w realizację tego projektu – podkreślił Walery Czarnecki, Starosta Lubański.

Co ważne w ramach zajęć i realizacji programu przygotowane zostaną karty zadań z doświadczeniami, które przy wykorzystaniu prostych metod badawczych i eksperymentów, z wykorzystaniem zaplanowanych w projekcie pomocy dydaktycznych, pozwolą określić m. in. wybrane zanieczyszczenia, zbadać wpływ różnych substancji na stan gleb, wody i powietrza oraz na wzrost i rozwój roślin. Wyniki te przedstawione zostaną podczas podsumowania projektu w którym udział wezmą uczniowie szkół podstawowych jak i również seniorzy wraz z działkowcami.

Wkład własny, który zabezpieczony został w budżecie Powiatu Lubańskiego wyniósł 10 procent kosztów całego przedsięwzięcia. 

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Lidia Błażków, dyrektor szkoły, Walery Czarnecki, starosta wraz z Konradem Rowińskim, wicestarostą lubańskim. W wydarzeniu udział wzięli również nauczyciele (Manika Mela, Magdalena Petelska, Angelika Kiljan, Anna Grzegrzółka, Adrianna Kilarska) wraz z dyrekcją szkoły - Małgorzatą Gut-Twardowską i Barbarą Zaton. Na zakończenie uczniowie zaprezentowali możliwości wykorzystania pracowni w działalności dydaktyczno-wychowawczej. 

Powiat lubański