Kurs doskonalący nt. „Przeprowadzanie doprowadzeń cudzoziemców drogą lotniczą – poziom I”

W dniach 13 - 17 listopada 2023 r. w OSS SG w Lubaniu odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego nt. „Przeprowadzanie doprowadzeń cudzoziemców drogą lotniczą – poziom I”.

W dniach 13 - 17 listopada 2023 r. w OSS SG w Lubaniu odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego nt. „Przeprowadzanie doprowadzeń cudzoziemców drogą lotniczą – poziom I”.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze z Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego, Śląskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG. Podczas zajęć omówiono zasady organizowania doprowadzeń cudzoziemców drogą lotniczą, uwzględniając operacje organizowane przez Agencję Frontex.

Część teoretyczna dotyczyła zagadnień związanych z przepisami prawnymi regulującymi przebieg doprowadzeń a także użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego w oparciu o prawo lotnicze.

Część praktyczna obejmowała czynności wykonywane przez funkcjonariuszy pełniących rolę eskorty, w trakcie całej operacji powrotowej. Zajęcia odbywały się przy wykorzystaniu symulatora samolotu oraz pomieszczeń dla osób zatrzymanych.