Europejski Dzień i Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

W dniach 18-24 listopada 2023 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week), który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.

W dniach 18-24 listopada 2023 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week), który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.

Europejski Dzień Wiedzy Antybiotykach (EAAD, ang. European Antibiotic Awareness Day) został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską i jest obchodzony corocznie w dniu 18 listopada w całej Europie.

Kampanie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach mają na celu zwrócenie uwagi i poprzez prowadzone działania podniesienie świadomości społeczeństwa jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi zjawisko narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka. 

W bieżącym roku jako temat przewodni EAAD utrzymano zasadę „Wspólnie zapobiegajmy oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe” (ang. Preventing antimicrobial resistance together), a szczególny nacisk położono na cele określone w przyjętym w czerwcu 2023 roku zaleceniu Rady Unii Europejskiej w sprawie intensyfikacji działań w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach podejścia „Jedno zdrowie” (ang. One Health)

Koncepcja „Jedno zdrowie” oznacza podejście zakładające działania na rzecz współpracy wielu dyscyplin lokalnych, na szczeblu krajowym i globalnym w celu osiągnięcia optymalnego zdrowia dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Zadania Pacjenta w zapobieganiu narastania oporności na antybiotyki:

1. stosuj antybiotyki tylko wtedy, gdy zostały przepisane przez lekarza

2. nie żądaj antybiotyków, jeśli lekarz twierdzi, że ich nie potrzebujesz

3. stosując antybiotyki, postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza – sam nie skracaj terapii

4. nie udostępniaj ani nie używaj antybiotyków pozostałych po poprzedniej terapii

5. zapobiegaj infekcjom poprzez regularne mycie rąk, higieniczne przygotowywanie posiłków, unikanie bliskiego kontaktu z chorymi, aktualizację szczepień i uprawianie bezpiecznego seksu

6. przygotowuj żywność w sposób higieniczny (utrzymuj czystość, oddzielaj surową i ugotowaną żywność, dokładnie gotuj, utrzymuj żywność w bezpiecznej temperaturze, używaj bezpiecznej wody i surowców) oraz wybieraj żywność, która została wyprodukowana bez użycia antybiotyków w hodowli zwierząt

PAMIĘTAJMY! ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ JEST ZAGROŻENIEM DLA ZDROWIA I ŻYCIA NAS WSZYSTKICH. SKUTECZNOŚĆ ANTYBIOTYKÓW, A WIĘC MOŻLIWOŚĆ LECZENIA ZAKAŻEŃ I CHORÓB BAKTERYJNYCH ZALEŻY OD ROZSĄDNEGO ICH STOSOWANIA.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach dostępnymi na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” http://antybiotyki.edu.pl

https://antybiotyki.edu.pl/edwa/zobacz-odp-stosowanie-pacjent.php

Materiały

antybiotykooporność

Binformacja prasowa

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu