Zakończenie szkolenia podstawowego w OSS SG w Lubaniu

W dniach 17 - 18 listopada 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono egzamin końcowy dla słuchaczy szkolenia podstawowego.

W dniach 17 - 18 listopada 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono egzamin końcowy dla słuchaczy szkolenia podstawowego.

Do egzaminu przystąpiło 141  funkcjonariuszy z Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego i Śląskiego Oddziału SG. Egzamin był sprawdzianem nie tylko nabytej wiedzy, ale także zdobytych podczas szkolenia umiejętności.

Obejmował część teoretyczną oraz praktyczną z poszczególnych działów szkolenia zawodowego. Z dniem 20 listopada 2023 r. absolwenci szkolenia podstawowego rozpoczęli w naszym Ośrodku nowy etap - kontynuują naukę w ramach szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej.