Poprawa dostępności osób z niepełnosprawnością do opieki ginekologiczno-położniczej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Poprawa dostępności osób z niepełnosprawnością do opieki ginekologiczno-położniczej w NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.” dofinansowany ze środków Państwowego  FunduszuRehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Poprawa dostępności osób z niepełnosprawnością do opieki ginekologiczno-położniczej w NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.” dofinansowany ze środków Państwowego  FunduszuRehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Wartość projektu:
125 600,00 zł,
w tym dofinansowanie z PFRON: 100 000,00 zł (80% wartości projektu)

Cel projektu:

  • likwidacja barier sprzętowych oraz zwiększenie dostępność opieki ginekologiczno-położniczej dla osób z niepełnosprawnościami.

Poprawa dostępności osób z niepełnosprawnością