Kurs doskonalący nt. „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”

W dniach 04 - 08.12.2023 r. wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”.

W dniach 04 - 08.12.2023 r. wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”.

W przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Śląski i Nadodrzańskiego Oddziału SG. Szkolenie było skierowane do funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w ramach realizacji swoich obowiązków służbowych prowadzą postępowania administracyjne i realizują czynności skutkujące decyzją o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

W trakcie zajęć omówiono zasady postępowania administracyjnego, prawa i obowiązki cudzoziemców w postępowaniu o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom, dotyczącym prowadzenia czynności kontrolnych wobec cudzoziemców, jak również procedurom związanym z zobowiązaniem cudzoziemca do powrotu.