Program "Ciepłe Mieszkanie": wypełnij ankietę

W celu poprawy jakości powietrza samorząd miasta Lubań chce podjąć kolejne działania mające na celu ułatwienie mieszkańcom wymiany tzw. kopciuchów na inne źródła ciepła.

W celu poprawy jakości powietrza samorząd miasta Lubań chce podjąć kolejne działania mające na celu ułatwienie mieszkańcom wymiany tzw. kopciuchów na inne źródła ciepła.

Dlatego też planujemy złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”.

W przypadku przyznania gminie środków na ten cel, za pośrednictwem miasta, właściciele i najemcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie, by następnie przeprowadzić modernizację ogrzewania i docieplenie lokali mieszkalnych. 

Właściciele mieszkań lub ich najemcy mogą wymienić tzw. kopciucha na bardziej ekologiczne źródło ciepła, a także wymienić okna czy drzwi w lokalu mieszkalnym. Druga część programu skierowana jest do wspólnot od 3 do 7 lokali, które dodatkowo mogą otrzymać dotację na docieplenie przegród budynku. W zależności od dochodów dotacje dla mieszkańców mogą wynieść odpowiednio 35% (do 19.000 zł), 65% (do 29.500 zł) lub 95% (do 43.900 zł), a dla wspólnot do 60%, nie więcej niż 360.000 zł. 

- Warunkiem przystąpienia do naboru jest przedstawienie szacunkowej liczby zainteresowanych właścicieli mieszkań lub najemców, a także małych wspólnot od 3 do 7 mieszkań, które chcą skorzystać z dofinansowania wymiany źródeł ciepła, wymiany okien czy dociepleniamówi Tomasz Bernacki, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań.

Dlatego też przygotowane zostały dwie ankiety: jedna skierowana do właścicieli lub najemców mieszkań, druga do wspólnot. Zachęcamy do ich wypełnienia, aby samorząd mógł przystąpić do przedsięwzięcia.

Na ankiety czekamy do 2 stycznia 2023 roku.

Uwaga! Udział w ankiecie nie jest tożsamy ze złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania. Ankieta ma na celu wyłącznie oszacowanie liczby zainteresowanych beneficjentów.

Ankiety można wypełnić online lub złożyć w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta UM Lubań ul. 7 Dywizji 14, Lubań.

Szczegółowe dane o Programie „Ciepłe Mieszkanie”: https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/cieple-mieszkanie-ii/w_695,podstawowe-informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UM Lubań – ul. Mickiewicza 6 pok. 10, tel. 75 6464 429.

(UML/ ŁCR)


Ankiety OnLine:

Ankiety do pobrania: