Uroczyste otwarcie budynku oddziałów przedszkolnych w Platerówce

11 grudnia 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie budynku Szkoły Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce – Włosień 207. W nowo wyremontowanym obiekcie znajdować się będą oddziały przedszkolne.
11 grudnia 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie budynku Szkoły Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce – Włosień 207. W nowo wyremontowanym obiekcie znajdować się będą oddziały przedszkolne.
 
W trakcie uroczystości Wójt Gminy Platerówka Krzysztof Halicki podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w modernizację budynku, a następnie wraz z Księdzem Proboszczem Franciszkiem Mucha dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.
 
Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie z klasy V przygotowali, krótki występ artystyczny.
 
Następnie Ks. Proboszcz Franciszek Mucha dokonał poświęcenia pomieszczeń przedszkolnych, a wszyscy uczestnicy wydarzenia udali się na zwiedzanie budynku. Gwar i śmiech dzieci dobiegający z sal przedszkolnych nadał budynkowi dodatkowego blasku.
 
Organizatorzy z pomocą Koła Gospodyń Wiejskich we Włosieniu przygotowali poczęstunek dla uczestników wydarzenia.
 
Serdeczne podziękowania składamy dla Dyrektora Szkoły Pani Wioletty Brzezińskiej, kadry pedagogicznej, pracowników obsługi, rodzicom za przygotowanie dzieci do występu artystycznego oraz przygotowanie dekoracji i słodkiego poczęstunku. Dzieciom dziękujemy za przepiękne występy artystyczne.