X edycja kursu doskonalącego z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

W dniach 4 - 13.12.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzono X edycję kursu doskonalącego z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

W dniach 4 - 13.12.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzono X edycję kursu doskonalącego z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Podlaskiego, Bieszczadzkiego, Śląskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG oraz z Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie. Funkcjonariusz Straży Granicznej powinien umieć udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy z kilku powodów. Może być świadkiem lub uczestnikiem zdarzeń, w których dochodzi do obrażeń ciała, np. podczas wypadków drogowych, pościgów czy ataków terrorystycznych.

W takich sytuacjach powinien nie tylko wezwać pomoc medyczną, ale także zastosować odpowiednie środki ratownicze, aby zapobiec dalszym komplikacjom lub zgonom. Może być odpowiedzialny za transport lub opiekę nad osobami, które wymagają pomocy medycznej, wtedy powinien monitorować stan zdrowia tych osób, rozpoznawać objawy stanów nagłych, chorób lub wykonać resuscytację. Sam może być również narażony na zagrożenia dla własnego zdrowia lub życia, np. zakażenia, urazy, choroby przewlekłe, stres. Dlatego też kształcenie się z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy jest niezbędne dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

Kwalifikowana pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i umiejętności, mające na celu ratowanie życia i zdrowia poszkodowanych, a także zapobieganie pogorszeniu się ich stanu. Kwalifikowana pierwsza pomoc różni się od zwykłej pierwszej pomocy tym, że może obejmować użycie dodatkowych środków i sprzętu, takich jak defibrylator, zestaw do wentylacji, podanie tlenu. Kwalifikowana pierwsza pomoc wymaga również posiadania specjalistycznej wiedzy i praktyki, a także aktualizowania swoich kwalifikacji co najmniej raz na 3 lata.

Uzyskanie tytułu ratownika daje możliwość i obowiązek wykonywania czynności określonych w art. 14 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, takich jak np. resuscytacja krążeniowo-oddechowa bez przyrządowa i przyrządowa (także z podaniem tlenu oraz według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego). Dodatkowym atutem posiadania tytułu ratownika KPP jest możliwość pracy jako ratownik wodny (po ukończeniu dodatkowych szkoleń m.in. szkolenie na ratownika wodnego), przy obstawach wydarzeń jako pomoc medyczna oraz w transporcie medycznym.

Nowi ratownicy będą posługiwać się tym tytułem przez okres trzech lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Nad wysokim poziomem szkolenia czuwali prowadzący szkolenie: ratownicy medyczni, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz wykładowcy OSS SG.