Gmina Siekierczyn wsparła lubańską Policję

13 grudnia bieżącego roku, Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu młodszego inspektora Marka Sroczyńskiego oraz Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu podkomisarza Dariusza Ślęzaka sprzęt biurowy w postaci trzech drukarek komputerowych.

13 grudnia bieżącego roku, Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu młodszego inspektora Marka Sroczyńskiego oraz Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu podkomisarza Dariusza Ślęzaka sprzęt biurowy w postaci trzech drukarek komputerowych.

Wyżej opisany sprzęt przeznaczony zostanie na wsparcie KPP w Lubaniu, celem poprawienia warunków pełnienia służby funkcjonariuszom oraz usprawnienia i polepszenia jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Siekierczyn.

Władze samorządowe Gminy Siekierczyn zawsze chętnie wspierają inicjatywy podejmowane przez lubańską Policję na rzecz poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców, między innymi współorganizując na terenie Gminy Siekierczyn cykliczną akcję „Bezpieczny senior”.

Liczymy na dalszą owocną współpracę.