Zakończenie kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów specjalnych

W dniu 14.12.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zakończył się kurs doskonaląco-atestacyjny przewodników psów specjalnych, w którym udział wzięli funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG.

W dniu 14.12.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zakończył się kurs doskonaląco-atestacyjny przewodników psów specjalnych, w którym udział wzięli funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG.

Szkolenie realizowane w dniach 21.11 – 14.12.2023 r., rozpoczęło się od sprawdzenia poziomu wyszkolenia przewodników z psami, w wyniku którego dwóch słuchaczy po uzyskaniu oceny bardzo dobrej powróciło do macierzystych jednostek. Pozostali słuchacze uczestniczyli w zajęciach, które miały na celu korygowanie występujących błędów, a także doskonalenie umiejętności pracy przewodnika i psa.


W trakcie egzaminu, który odbył się w dniach 12 – 14.12.203 r. przewodnicy musieli wykazać się umiejętnościami pracy z psem w obszarach takich jak przeszukiwanie pomieszczeń, przeszukiwanie bagaży, przeszukiwanie pojazdów, przeszukiwanie terenu oraz zaprezentować się podczas ćwiczeń ogólnego posłuszeństwa.
Wyniki osiągnięte z egzaminu, potwierdziły bardzo dobre przygotowanie uczestników do pełnienia obowiązków służbowych.