Wspólnie możemy więcej

W ubiegłym tygodniu w Świeradowie-Zdroju odbyła się konferencja pn. „Wspólnie możemy więcej – 5 lat realizacji zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej w ramach zawartych porozumień”, która zorganizowana została przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu.

W ubiegłym tygodniu w Świeradowie-Zdroju odbyła się konferencja pn. „Wspólnie możemy więcej – 5 lat realizacji zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej w ramach zawartych porozumień”, która zorganizowana została przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ośmiu powiatów oraz Miasta Jelenia Góra. Starostwie oraz pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie rozmawiali o realizacji zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej w ramach zawartych miedzy sobą porozumień.

Warto podkreślić, że Powiat Lubański zawarł porozumienia w sprawie realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz pomocy społecznej dotyczących prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku z pięcioma powiatami (Górowskim, Zgorzeleckim, Karkonoskim, Lwóweckim, Wrocławski) i Miastem Jelenia Góra.

Kolejne z nich dotyczą prowadzenia Ośrodka Wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Pobiednej. Te zawarte zostały z ośmioma powiatami (Górowskim, Zgorzeleckim, Karkonoskim, Lwóweckim, Oławskim, Średzkim, Wrocławskim, Legnickim) oraz Miastem Jelenia Góra.

Powiat lubański.