Rusza remont ulicy Lipowej w Zarębie

Po wielu perturbacjach i zawirowaniach, w końcu rusza przebudowa drogi powiatowej nr 2450D – ulicy Lipowej w Zarębie! Dopiero przeprowadzenie kolejnego, siódmego już tylko w roku 2023, postępowania przetargowego na wykonanie tego zadania, wyłoniło jego wykonawcę. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELTOR Eugeniusz Figurski Teresa Figurska Sp. j.

Po wielu perturbacjach i zawirowaniach, w końcu rusza przebudowa drogi powiatowej nr 2450D – ulicy Lipowej w Zarębie! Dopiero przeprowadzenie kolejnego, siódmego już tylko w roku 2023, postępowania przetargowego na wykonanie tego zadania, wyłoniło jego wykonawcę. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELTOR Eugeniusz Figurski Teresa Figurska Sp. j.

Jak czytamy na stronach Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu, „zakres prowadzonych robót uwzględnia wymianę przepustów pod zjazdami, wyprofilowanie rowów odwadniających, wykonanie zjazdów na drogi gminne i posesje. Wyrównanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym oraz ułożenie nowej nawierzchni jezdni. Uwzględniono wykonanie chodnika z kostki betonowej, a także wymianę znaków pionowych zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania.”

Realizacja tego tak wyczekiwanego od lat i ważnego dla bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy zadania stała się możliwa dzięki inicjatywie, determinacji i wielomiesięcznym zabiegom Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń oraz przychylności Radnych Rady Gminy Siekierczyn, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Lubańskiego na realizację powyższego zadania. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Siekierczyn na 2023 rok w wysokości 200.000 zł. Dopiero udzielenie wsparcia finansowego z budżetu naszej gminy, pozwoliło na realizację tego zadania, które doskonale korespondować będzie z modernizacją dróg gminnych wykonanych już przez naszą gminę w okolicach ulicy Lipowej w Zarębie.

Warto w tym miejscu nadmienić, że dla pełnej kompleksowości tej inwestycji, włodarz naszej gminy wystąpił także do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei (zarządcy drogi wojewódzkiej) z prośbą o pilne zaplanowanie i przeprowadzenie remontu skrzyżowania ww. drogi powiatowej z drogą wojewódzką DW357 w Zarębie, wraz ze skarpą i barierkami, z uwagi na bardzo zły, awaryjny stan tego odcinka stanowiący obecnie poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu.

Dzięki staraniom i pozyskaniu wsparcia finansowego przez Wójta naszej gminy, nowe nawierzchnie w standardzie asfaltowym, odwodnienia, miejsca postojowe i chodnik zyskały już w 2023 roku i tylko w tym rejonie aż trzy odcinki dróg gminnych. Przeprowadzono również modernizację placu zabaw przy ul. Osiedlowej.  W tej lokalizacji przygotowane zostały także do sprzedaży działki, na których powstać może kameralne osiedle w zabudowie jednorodzinnej. Jeśli uda się pozyskać kolejne wsparcie, o które już zabiegamy, gruntownej modernizacji poddany zostanie również obiekt Osiedlowego Dom Kultury w Zarębie. 

Gratulujemy i z niecierpliwością oczekujemy na rozpoczęcie prac!