Radni spotkali się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lubań

15 grudnia – na wniosek Burmistrza Miasta Lubań – odbyła się 83. sesja Rady Miasta Lubań.

15 grudnia – na wniosek Burmistrza Miasta Lubań – odbyła się 83. sesja Rady Miasta Lubań.

Radni miejscy spotkali się w Sali Rajców lubańskiego ratusza, aby pochylić się nad dwiema uchwałami dotyczącymi zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Lubań na 2023 rok oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2023 – 2036. 

Skarbnik Miasta Lubań Łukasz Maćkowiak wyjaśnił, że zmiany w budżecie na bieżący rok podyktowane są koniecznością uwzględnienia harmonogramów płatności i zmian w harmonogramach prowadzonych inwestycji oraz porządkowaniem związanym z analizą dochodów i wydatków gminy i jednostek jej podległych. 

Po krótkiej dyskusji obie uchwały radni podjęli jednogłośnie.

Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Lubań po zmianach wynosi 117.991.449,62 zł, natomiast plan wydatków 130.377.626,21 zł. 

Na zakończenie Przewodniczący Rady Miasta Lubań Kamil Glazer złożył obecnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

Ostatnia w 2023 roku sesja Rady Miasta Lubań odbędzie się 28 grudnia. 

(ŁCR)