Absolwenci Akademii Państwowej Służby Granicznej Ukrainy im. Bogdana Chmielnickiego z wizytą w OSS SG w Lubaniu

W dniach 11 – 15 grudnia 2023 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców przeprowadzili ostatnie w tym roku szkolenie dla grupy absolwentów Akademii Państwowej Służby Granicznej Ukrainy im. Bogdana Chmielnickiego.

W dniach 11 – 15 grudnia 2023 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców przeprowadzili ostatnie w tym roku szkolenie dla grupy absolwentów Akademii Państwowej Służby Granicznej Ukrainy im. Bogdana Chmielnickiego.

Tematy kursu zawierały szerokiego spektrum zadań, uprawnień oraz czynności podejmowanych przez funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej w zwalczaniu zjawisk migracji nieuregulowanej zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej.

Absolwenci mieli również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Ludwigsdorfie. Podczas wizyty studyjnej w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim słuchacze poznali zasady umieszczania cudzoziemców w ośrodkach detencyjnych oraz mogli zobaczyć jak funkcjonuje taki ośrodek.

Przekazana wiedza i doświadczenia, docelowo mają przyczynić się do wzmocnienia potencjału służb granicznych naszego sąsiada w zapobieganiu i zwalczaniu nielegalnej migracji na granicach i terytorium Ukrainy.

Oprócz treści merytorycznych, goście mieli okazję zwidzieć bazę dydaktyczną naszego Ośrodka oraz Obiekt Szkoleniowy w Szklarskiej Porębie. W ostatnim dniu pobytu Zastępca Komendant ds. dydaktycznych płk SG Tomasz Różański wręczył certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Przedsięwzięcie dla ukraińskich funkcjonariuszy, zorganizowane przy wsparciu Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG wpisuje się w projekt Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie współpracy z państwami członkowskimi oraz z państwami trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów – część II".