Kurs doskonalący nt. „Postępowanie dyscyplinarne w Straży Granicznej"

W dniach 11 – 15.12.2023 r. funkcjonariusze Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej przy wsparciu eksperta z Biura Kadr i Szkolenia KGSG przeprowadzili kurs doskonalący nt. „Postępowanie dyscyplinarne w Straży Granicznej”, w ramach nauczania zdalnego.

W dniach 11 – 15.12.2023 r. funkcjonariusze Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej przy wsparciu eksperta z Biura Kadr i Szkolenia KGSG przeprowadzili kurs doskonalący nt. „Postępowanie dyscyplinarne w Straży Granicznej”, w ramach nauczania zdalnego.

W przedsięwzięciu wzięli udział funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych SG, Komendy Głównej SG, Morskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Śląskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG oraz Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie.

W trakcie zajęć online doskonalono kompetencje i umiejętności w zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających i postępowania dyscyplinarnego, a zwłaszcza zgodnego z prawem i terminowego stosowania procedur przewidzianych w tym postępowaniu. Słuchacze kursu uczestniczyli w wykładach wspieranych prezentacjami multimedialnymi. Analizowali treść i interpretowali zapisy aktów prawnych oraz systematyzowali wiedzę dotyczącą procedur postępowania dyscyplinarnego.

W ramach ćwiczeń praktycznych (kazusów) i zadanych stanów faktycznych, słuchacze omawiali specyfikę prowadzenia postępowania dyscyplinarnego oraz rozwiązywali problemy wynikające z zawiłości stosowania przepisów zawartych w innych aktach prawnych niż ustawa o Straży Granicznej.