Warsztaty dla funkcjonariuszy Wydziałów Zabezpieczenia Działań.

W dniach 11-15.12.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu została zorganizowana 5. edycja warsztatów dla funkcjonariuszy Wydziałów Zabezpieczenia Działań wchodzących w skład zespołów obserwacyjno-strzeleckich.

W dniach 11-15.12.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu została zorganizowana 5. edycja warsztatów dla funkcjonariuszy Wydziałów Zabezpieczenia Działań wchodzących w skład zespołów obserwacyjno-strzeleckich.

Celem warsztatów był podtrzymanie gotowości jak również podnoszenie umiejętności oraz świadomości wykorzystania karabinu wyborowego, dodatkowym elementem warsztatów było testowanie optoelektroniki wykorzystywanej w strzelectwie. 

Warsztaty składały się z zajęć teoretycznych, gdzie poruszana była tematyka budowy, zasady działania karabinu, zagadnień związanych z balistyką. Na praktyczną części warsztatów składały się strzelania na różnych dystansach na celność i skupienie, strzelania dynamiczne z ograniczeniem czasowym, wykorzystywanie optyki do pomiaru odległości oraz wykorzystywanie dalmierza laserowego.