Niecodzienny dar

Z Palestyny do Lubania

Z Palestyny do Lubania.

Dzisiaj o godz. 8:30 do biura Muzeum Regionalnego w Lubaniu przyszedł Pan Kazimierz Olesiak i oświadczył, że chciałby przekazać do naszych zbiorów interesujące przedmioty. Po chwili wyjął z torby dwa, wykonane ze srebra i absolutnie wyjątkowe „pucharki sportowe”. Nasze zaskoczenie było gigantyczne. Okazało się, że oba trofea zostały przyznane za wygraną w sztafecie 4x60 i 4x100 metrów. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że owe zawody odbyły się 5 grudnia 1943 r w Palestynie a ich uczestnikami byli żołnierze Armii Polskiej na Wschodzie. Wydarzenie sportowe zostało zorganizowane przez Polską YMCA (Young Men's Christian Association). YMCA powstało w 1844 r. w Londynie jako Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodych Mężczyzn, stawiające sobie za cel edukację, wychowanie oraz krzewienie kultury fizycznej i sportu.

Oficjalna Polska YMCA powstała 8 grudnia 1923 r. YMCA na Bliskim Wchodzie, kierowana przez Zofię Krzyżanowską dawała polskim żołnierzom oraz towarzyszącej im młodzieży możliwość korzystania z szeroko rozumianej kultury, sportu i rozmaitych kursów dokształcających. Warto nadmienić, że Polska YMCA funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Otrzymane zabytki przybyły do nas w 100 rocznicę powstania Polskiej YMCA i 80 rocznicę zawodów zorganizowanych w Palestynie. Czyż nie jest to wyjątkowy zbieg okoliczności?

Zabytki od 2 stycznia 2024 r. będzie można oglądać w Muzeum Regionalnym w Lubaniu na stałej wystawie, poświęconej wojennym peregrynacjom mieszkańców Lubania.

Panu Kazimierzowi Olesiakowi bardzo dziękujemy za niesamowity dar i życzymy wszelkiej pomyślności.

Więcej do poczytania na temat działalności UMCA w 1946 r. na terenie Jeleniej Góry i Karpacza tutaj: http://www.sbc.org.pl/.../PDF/iv5622-1946-158-0001.pdf (na 5 stronie).