Szkolenie specjalistyczne z zakresu kynologii służbowej

W dniu 22.12.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej zakończyły się ostatnie tegoroczne edycje szkoleń specjalistycznych z zakresu kynologii służbowej.

W dniu 22.12.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej zakończyły się ostatnie tegoroczne edycje szkoleń specjalistycznych z zakresu kynologii służbowej.

Szkolenie, w których uczestniczyli funkcjonariusze z Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej realizowane było dla dwóch grup szkoleniowych, tj. do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni oraz do wyszukiwania narkotyków.

Podczas pobytu w Ośrodku słuchacze wraz z przydzielonymi im psami, pod opieką kadry dydaktycznej Zakładu Kynologii poznali zasady kierowania i posługiwania się psem służbowym jak również zdobyli wiedzę z zakresu podstaw szkolenia psów służbowych, przepisów regulujących użycie psów w służbie, podstaw weterynarii oraz zasad sprawowania opieki nad psem.

Poza codziennymi, intensywnymi treningami na bazie OSS SG przewodnicy z psami uczestniczyli również w zajęciach organizowanych poza ośrodkiem, m.in. w Porcie Lotniczym Wrocław – Strachowice, a dzięki podpisanym porozumieniom o współpracy również na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz w obiektach Nadleśnictwa Świeradów.

Sprawdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności w kierowaniu i posługiwaniu się psem służbowym były praktyczne egzaminy, które potwierdziły wysoki stopień przygotowania do realizacji zadań na granicach.

Najwyższe lokaty z egzaminu końcowego uzyskali:

  • mł. chor. SG Piotr CZARNOBAJ z psem JAKS, Warmińsko-Mazurski OSG,
  • kpr. SG Kamil FORTUNA z psem JUMPER, Bieszczadzki OSG.

Wszystkim gratulujemy zdanych egzaminów oraz życzymy cierpliwości, wytrwałości oraz wielu sukcesów w służbie.