Notatka ze spotkania zespołu kryzysowego 24-12-2023 w Leśnej

W związku z podwyższonymi stanami wód na wszystkich potokach i strumieniach Burmistrz Leśnej powołał sztab kryzysowy w składzie Szymon Surmacz – szef sztabu kryzysowego, Krzysztof Przybyła, Waldemar Kleszcz, Jan Janczewski, Maciej Kurowski.
 1. W związku z podwyższonymi stanami wód na wszystkich potokach i strumieniach Burmistrz Leśnej powołał sztab kryzysowy w składzie Szymon Surmacz – szef sztabu kryzysowego, Krzysztof Przybyła, Waldemar Kleszcz, Jan Janczewski, Maciej Kurowski.
 2. Bieżących informacji udziela Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Orzeszkowej 19a tel: 733 791 663 czynny całą dobę. W CZK znajdują się worki na piasek. W CZK zostaje uruchomiony całodobowy dyżur.
 3. Informacje ważne dla mieszkańców gminy:
  1. Stan wód podniesiony jest na wszystkich potokach i Kwisie. Przyczyną wysokiego stanu wód są gwałtowne roztopy śniegu.
  2. Prognoza pogody wskazuje, że do jutra nie powinno być większych opadów i o ile nie wystąpią w kolejnych dniach długotrwałe, gwałtowne opady to wody opadowe powinny spłynąć bez stwarzania zagrożenia. Na zbiorniku Leśniańskim występuje jeszcze zapas miejsca na wody płynące Kwisą.
  3. W internetowym systemie SOP Kwisa pod adresem można monitorować część wodomierzy. http://sopkwisa.powiatluban.pl/index.php/woda Sygnalizatory na Bruśniku i Potoku Miłoszowskim są uszkodzone, konieczność naprawy zgłoszono do operatora systemu na początku grudnia. Oba potoki są monitorowane przez strażaków OSP Leśna.
  4. Należy zachować spokój, mieszkańcy mieszkający w okolicach potoków mogą monitorować poziom wód, zgłaszać kiedy poziom wody jest zbyt wysoki.
  5. Mogą wystąpić podtopienia piwnic, nie należy panikować, trzeba zabezpieczyć majątek przed zniszczeniem.
  6. Nie należy pobierać większych ilości worków – tyle ile potrzeba na zabezpieczenie drzwi, okien do piwnic.
 4. Informacje dla mieszkańców Miłoszowa:
  1. Można pobierać worki na piasek ze świetlicy wiejskiej od sołtysa Patryka Gwozdowskiego
  2. Piasek będzie dostępny:
   1. obok sklepu Mika,
   2. obok domu p. Łapaja
   3. obok domu p. Mąkowskiego
 5. Informacje dla mieszkańców Smolnika
  1. Worki na piasek można pobierać od sołtysa: Walter Straszak, 721 187 070
  2. Piasek będzie składowany przy przystanku autobusowym obok komisu samochodowego i mostu oraz okolice Smolnik 30.
 6. Informacje dla mieszkańców Leśnej przy Potoku Miłoszowskim
  1. Worki na piasek do odbioru w CZK ul. Orzeszkowej 19a
  2. Piasek będzie składowany
   1. przy wodociągach w Smolniku.
   2. plac koło stalowego mostu (ul. Kochanowskiego)
 7. Informacje dla mieszkańców Szyszkowej
  1. Worki są do pobrania w OSP Szyszkowa, kontakt przez sołtysa Krzysztofa Cymbałko lub naczelnika OSP Piotra Suśniaka.
  2. Piasek zostanie dostarczony na plac obok Zakmetu.
 8. Informacje dla mieszkańców Świecia i Grabiszyc
  1. Sytuacja na Bruśniku i Grabiszówce jest monitorowana, więcej informacji w kolejnych komunikatach.
 9. Informacje dla mieszkańców Pobiednej
  1. Worki na piasek są remizie OSP Pobiedna, zgłoszenia problemów na nr telefonu: 797 164 997
  2. Piasek będzie składowany na placu targowym przy ul Podgórnej.
 10. Apelujemy do mieszkańców o spokój i czujność. Nie należy alarmować służb bez powodu, sytuacja jest monitorowana, gmina czuwa i koordynuje działania OSP i innych służb p-powodziowych.

Prosimy o zgłaszanie sytuacji wymagających interwencji – telefonicznie + SMS osoby z listy poniżej:

Ważne telefony:

 • Centrum Zarządzania Kryzysowego (733 791 663 czynny całą dobę)
 • Burmistrz Leśnej – telefon 730 897 891 (publiczny)
 • Inspektor ds OC – Krzysztof Przybyła, tel, 530 717 600 (publiczny)