Poprawa dostępności osób z niepełnosprawnością do opieki ginekologiczno-położniczej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Poprawa dostępności osób z niepełnosprawnością do opieki ginekologiczno-położniczej w NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Poprawa dostępności osób z niepełnosprawnością do opieki ginekologiczno-położniczej w NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”

Dofinansowany ze środków Państwowego FunduszuRehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Wartość projektu: 125 600,00 zł, w tym dofinansowanie z PFRON: 100 000,00 zł (80% wartości projektu)

Cel projektu:

  • likwidacja barier sprzętowych oraz zwiększenie dostępność opieki
  • ginekologiczno-położniczej dla osób z niepełnosprawnościami.

Termin realizacji projektu: 02.10.2023. r. - 31.01.2024 r.

Poprawa dostępności osób z niepełnosprawnością