Kolejni absolwenci szkolenia podoficerskiego opuszczają mury OSS SG w Lubaniu

W dniach 20 – 21 grudnia 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono egzaminy końcowe dla słuchaczy szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej, do których przystąpiło 137 funkcjonariuszy z Nadbużańskiego, Śląskiego Oddziału SG.

W dniach 20 – 21 grudnia 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono egzaminy końcowe dla słuchaczy szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej, do których przystąpiło 137 funkcjonariuszy z Nadbużańskiego, Śląskiego Oddziału SG.

Głównym celem szkolenia było nabycie oraz utrwalenie przez funkcjonariuszy podstawowych kwalifikacji zawodowych, umożliwiających służbę w Straży Granicznej.

Dwudniowy egzamin, który obejmował część teoretyczną oraz praktyczną poszczególnych działów szkolenia zawodowego, był sprawdzianem zdobytej wiedzy oraz umiejętności. Troje funkcjonariuszy uzyskało najwyższe wyniki w nauce (średnia końcowa ocen 4,93):

szer. SG Marta GROCH – Nadbużański OSG,
szer. SG Paulina PASZCZYK – Nadbużański OSG,
szer. SG Paweł BURZYK – Śląski OSG.

W dniu 22 grudnia 2023 r. podczas porannego apelu odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej. Nowych podoficerów pożegnał Zastępca Komendanta OSS SG w Lubaniu płk SG Tomasz RÓŻAŃSKI. Pogratulował absolwentom zdanych egzaminów, życząc awansów i sukcesów w dalszej służbie, z nadzieją na spotkanie w naszym Ośrodku na kolejnych kursach i szkoleniach, podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Apel zakończyła defilada pododdziałów.
Życzymy nowej kadrze podoficerskiej satysfakcji z pełnionej służby !